Хороскопи на Мери Астрология

Хороскопи от Мери Астрология

 

Изготвянето на хороскопи е съществена част от астрологичната наука. Благодарение на тях разбираме как се отразява движението на небесните тела върху нас самите. Хороскопи може да се изготвят за различни периоди от време.