Ако имате въпроси към нас, може да попълните нашия формуляр за контакт.

 

За значението на Астрологията

Астрологията, най-просто казано, изучава взаимовръзката между позициите на планетите в звездата карта и събитията на земята. Според нея позицията на Слънцето, Луната и останалите планетите по време на раждане на човека оказват директно влияние върху неговия характер. Звездата карта е разделена на дванадесет части, наречени астрологични домове. Всеки дом описва дадена област от живота на личността. Смята се, че позициите на звездните тела в небето и домовете, определят човешката съдба, макар че свободната воля също играе голяма роля в живота на индивида.

Като любител астролог, вярвам, че звездите определят чертите от характера на човека и потенциала на всеки от нас. Намирам връзка между астрологията и психологията. Защото, когато знаем какво е предопределено за даден човек, може да потърсим логика в поведението му и начина, по който протича живота му. Може да дадем насока какво да предприеме в бъдеще, за да разгърне напълно потенциала, който му се дава от звездите.
Астрологията е наука, която само ни дава жокери в каква посока да поемем, а дали ще я послушаме – зависи само от нас!